Naše cijene

Voliš se zabavljati i dobre zabave ti nikad dosta? Zgrabi godišnji Amazinga Membership poneponovljivoj, early bird cijeni i zabavljaj se svakog dana, cijele godine!

Paketi

330,00 kn

Platinum Pack
All-day

Paket uključuje:

 • Trampolin park
 • Laser tag
 • Laser maze
 • VR park
 • Climbing Zone
 • Leap of Faith
 • Adrenalinski park
 • Soft Play
 • 1 karting vožnja
 • Burger gratis

160,00 kn

Amazinga Pack
3h

Paket uključuje:

 • Trampolin park (1h)
 • Laser tag
 • Laser maze
 • VR park
 • Climbing Zone
 • Leap of Faith
 • Adrenalinski park
 • Soft Play
 • Burger gratis

140,00 kn

Amazinga Pack
2h

Paket uključuje:

 • Trampolin park (1h)
 • Laser tag
 • Laser maze
 • VR park
 • Climbing Zone
 • Leap of Faith
 • Adrenalinski park
 • Soft Play

120,00 kn

Premium Pack
2h

Paket uključuje:

 • Trampolin park (1h)
 • Climbing Zone
 • Leap of Faith
 • Adrenalinski park
 • Soft Play

80,00 kn

Trampolini Pack
1h

Paket uključuje:

 • Trampolin park

50,00 kn

Mini Kids 1h

Paket uključuje:

 • Mini Ninja Course
 • Soft Play
 • Za djecu do 6 godina

80,00 kn

Mini Kids 2h

Paket uključuje:

 • Mini Ninja Course
 • Soft Play
 • Za djecu do 6 godina

Ulaz u Trampolin Park moguć je isključivo na puni sat

Kako bi kvalitetnije isplanirao svoje vrijeme u Amazingi, imaj na umu da se u Trampolin Park ulazi na puni sat.

*Izražene cijene se odnose na jednu osobu.
*Protuklizne čarape su obavezne za korištenje Trampolin parka, Climbing Zonea, Soft Playa, Adrenalinskog parka i Mini Ninja Course. Korisnik atrakcija može koristiti vlastite protuklizne čarape ili iste kupiti u Amazingi po cijeni od 20 kuna po paru. 
*Promocija burgera gratis vrijedi od 14.8. do 30.9.2020. i podrazumijeva Classic Burger regular veličine.

Membership

3.540,00 kn

godišnje

Premium Pack
2h dnevno

Paket uključuje:

 • Trampolini park
 • Mini Ninja Course
 • Softplay
 • Climbing zone
 • Leap of Faith
 • Adrenalinski park

2.340,00 kn

godišnje

Trampolini Pack 
1h dnevno

Paket uključuje:

 • Trampolini park

1800,00 kn

godišnje

Mini Kids Basic
1h dnevno

Paket uključuje:

 • Soft Play
 • Mini Ninja Course

2340,00 kn

godišnje

Mini Kids Premium
2h dnevno

Paket uključuje:

 • Soft Play
 • Mini Ninja Course
 • Mini Cars

Igre

Igra

Laser tag 

Virtual reality

Laser maze

Mini cars

Arkade

1 igra

40 kn

20 kn

20 kn

30 kn

5 kn

3 igre

100 kn

50 kn

50 kn

70 kn

/

5 igara

/

80 kn

80 kn

100 kn

/

*Jedinična trajanja po igrama su: Laser tag (10 minuta), Laser maze (5 minuta), Mini Cars (5 minuta). 
**Virtual reality igre i arkade se naplaćuju po jednoj (1) igri. 

Nadoplate

Dodatni sat (6+ god.)

Dodatni sat (2-6 god.)

Karting (10 min)

50 kn

30 kn

50 kn

Popusti

Roditelji

3. dijete

Roditelji (2-6 god.)

50%

30%

100%

*Iskazani popusti odnose se na cijene paketa.

*PDF verziju cjenika usluga i paketa možeš preuzeti na LINKU
*Protuklizne čarape su obavezne za korištenje Trampolin parka, Climbing Zonea,  Soft Playa, Adrenalinskog parka i Mini Ninja Course. Korisnik atrakcija može koristiti vlastite protuklizne čarape ili iste kupiti u Amazingi po cijeni od 20 kuna po paru. 
*Cijene su izražene po osobi.

Scroll to Top